נא תקרוא את תקנון האתר בטרם השימוש.
שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון השימוש.

 


תקנון אתר www.mjm.co.il

1.      סעיפים כלליים:

א.      תקנון זה בא לפרט ולהכיל את התנאים הכלליים והמשפטיים לכל ישות משפטית פרטית, עסקית, ציבורית או אחרת, שבחרה להיכנס לאתר מאור תכשיטים בכתובת www.mjm.co.il (להלן האתר) ו/או לעיין בו ו/או להשתמש ברכיב ו/או בחלק ממנו.

תקנון זה מהווה את הבסיס לכל עניין משפטי או התדיינות משפטית בין ישות זו לבין הבעלים של האתר, חב' מאור סחר תכשיטים בע"מ, או מי מטעמה (להלן החברה). על כן כל כניסה ו/או עיון ו/או שימוש ברכיב או בחלק באתר מהווה אישור לקריאת תקנון זה ולהסכמה מלאה לכל סעיפיו ונספחיו.

כל שימוש או עיון באתר, בחלקו או במלואו, בתכנים, בשירותים או באפשרויות השונות שבו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ומפרטים את מערכת היחסים בין החברה או בין מי שהוסמך מטעמה לבין כל משתמש (או גולש) באתר לכל מטרה שהיא, בין במישרין בין בעקיפין. כל הסעיפים בתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ותקפים לשני המינים.

כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו פרשנות לתנאים או לכל מטרה שונה מזו. יש לציין שבכל תקנון זה משמעות המילה תוכן, על כל הטיותיה, מתייחסת לכל סוגי התוכן באתר, מילולי או ויזואלי או שמיעתי או שילוב שלהם, ולכל סוגי הקבצים הקיימים באתר.

ב.      גולש יקר, בבואך לגלוש ולהשתמש באתר מאור תכשיטים, על סך השירותים והמידע שהוא מעניק, אתה נותן את הסכמתך לכך שאתה מסכים ומקבל עליך את כל תנאי תקנון זה.

אם ישנם סעיף או סעיפים שאינך מסכים ומאשר אותם, אנא אל תגלוש באתר מאור תכשיטים ואל תעשה בו כל שימוש.

ג.       החברה מעדכנת תקנון זה מעת לעת לפי צרכיה ולפי הדרישות החוקיות של מדינת ישראל. החברה אינה מתחייבת לעדכן משתמשים ישנים ו/או חדשים על שינויים בתקנון זה.

ד.      אתר זה נמצא תחת ניהולה של החברה או מי מטעמה שיוסמך ויאושר לעשות כן.

2.      השירותים הניתנים באתר:

אתר מאור תכשיטים נועד לתת שירותי מידע על מוצרים ועל שירותים שונים שהחברה מעניקה, פרסום מוצרים למטרת מכירה ושירותים נוספים. המכירה מתבצעת בנקודות מכירה המופיעות באתר בלבד (POS).

3.      השימוש באתר מאור תכשיטים

א.      השימוש באתר מאור תכשיטים מותר רק ללקוחות פרטיים. לגולשים אין רשות להעתיק ולהשתמש או לאפשר לגורם שלישי להעתיק או להשתמש בתכני האתר במלואם או בחלקם בכל מדיה, לרבות מדיה דיגיטלית מכל סוג שהוא, לכל מטרה, פרטית או מסחרית או כל מטרה אחרת שאינה מאושרת באופן ישיר על ידי הנהלת החברה או מי מטעמה.

ב.      אין לבצע קישור בין אתר מאור לכל אתר אחר המעודד פעילות גזענית, פוגענית, מפלה או פורנוגרפית או כל פעילות המנוגדת לחוק הישראלי ו/או הבינלאומי.

ג.       אין להשתמש בתכני האתר, בחלקם או במלואם, להזיק למחשבים אחרים על ידי קוד זדוני ו/או לשליחת דוא"ל "זבל", להערים או לרמות או לעשות כל שימוש שלילי או פלילי בתכני האתר על מנת לגרום נזק לגורם אחר.

ד.      אי לכך ובהתאם לזאת, החברה מסירה על אחריות לנזק שייגרם לגולש או לכל גורם אחר, באופן ישיר או עקיף, משימוש בתכני האתר בין בזדון בין שלא בזדון.

4.      רישום לאתר מאור תכשיטים

א.      החברה אינה אחראית בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לגולש בעקבות ההרשמה לאתר והשארת פרטיו בידי החברה ו/או שרתי האתר.

ב.      כאשר הגולש ממלא פרטיו באתר הוא למעשה מתיר לחברה לשמור מידע זה במחשבי החברה ו/או בשרתי האתר לצרכים שונים, מסחריים ופרסומיים.

ג.       כאשר הגולש ממלא את פרטיו הוא מאשר לחברה לשלוח לו חומר פרסומי בנושאים רלבנטיים לפי ראות עיניה ולפי תדירות אשר תבחר החברה.

5.      שמירה על סודיות מידע על המשתמשים

א.      החברה מתחייבת שלא להעביר פרטי הרישום או כל פרטים הנשמרים בשרתי האתר לצד ג', אלא לפי הוראות החוק או ביצוע דין ובקבלת דרישה משפטית רשמית וחוקית.

ב.      כל שימוש אחר במידע מחייב את החברה לבקש מהגולש הרשאה פרטנית, אלא לשם עמידה בהוראות החוק או למניעת שימוש לרעה.

ג.       החברה סומכת ידיה על חברת האחסון של האתר שתנקוט את כל האמצעים המקובלים כדי לשמור על מידע סודי זה מפני שימוש בזדון או כל שימוש שאינו מורשה, כולל במקרים של כוח עליון או כל פעולה שתיעשה במזיד על פרטים אלו ללא ידיעתה, ומסירה אחריותה במידה שייגרם נזק ישיר או עקיף לגולשים באתר עקב אובדנו ו/או פרסומו של מידע זה ברבים.

ד.      ידוע ומובן לגולש שהגישה לפרטי ההרשמה מותרת לעובדי החברה או מי מטעמה שהוסמך לטפל בפרטים אלו, כולל לחברת הבנייה והתחזוקה של האתר ו/או חברת האחסון של האתר.

6.      הקניין הרוחני של אתר מאור תכשיטים

א.      לגולשים אין זכות לשנות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, לשווק או לייצר תכנים שמזכירים או שמשתמשים בחלק מתכני האתר, להשכיר או למכור חלק כלשהו או פרט כלשהו מהאתר, כולל לשימוש בכלים פרטיים ומסחריים. שימוש כזה, הכולל עיבוד תכני האתר לתוכן חדש או שונה, ייעשה לאחר קבלת אישור בכתב בלבד מהנהלת החברה או מי מטעמה.

ב.      כל עיצובי התכשיטים באתר מאור תכשיטים שייכים לחברה, והיא רשאית לעשות בהם כרצונה. אין להעתיק, לשכפל או לייצר תכשיטים אחרים בהשראתם, כולל עיצובים שלא נהגו או עוצבו על ידי החברה או מי מטעמה.

ג.       אתר מאור תכשיטים מוגן על ידי כל חוקי הקניין הרוחני, וכל המופיע בו הן מבחינת התוכן ו/או העיצוב, שייך לחברה ומוגן על פי דיני מדינת ישראל, ועל פי כל האמנות והחוקים הבינלאומיים העוסקים בשמירה על קניין רוחני.

7.      סמכויות שיפוט

א.      כל עניין משפטי בנושא אתר מאור תכשיטים יידון בבתי המשפט של תל אביב-יפו.

ב.      על תקנון זה לא יחולו דינים בינלאומיים כלשהם או אמנות בינלאומית, אלא רק חוקיה של מדינה ישראל[ממ1] 

8.      תנאים כלליים לרכישה בנקודות המכירה של חברת מאור תכשיטים

א.      החלפת פריטים אפשרית בתוך 60 יום ממועד הפקת החשבונית, ורק אם לא נעשה שימוש כלשהו בתכשיט והוא במצבו המקורי בזמן מסירתו ללקוח. החברה רשאית לקיים בדיקות לפי צרכיה, על מנת להחליט מה מצבו של הפריט, לפני הסכמתה להחליפו.

ב.      החזר מלא יתאפשר רק בהחזרת פריט בתוך 14 יום ממועד הפקת החשבונית, ורק אם לא נעשה שימוש כלשהו בתכשיט והוא במצבו המקורי בזמן מסירתו ללקוח. החברה רשאית לקיים בדיקות לפי צרכיה, על מנת להחליט מה מצבו של הפריט, לפני הסכמתה להחליפו.

ג.       כל הרשום בסעיפים 8א' ו-8ב' אינו תקף לתכשיטים בעיצוב אישי, שבעבור ייצורם נרכשו במיוחד יהלומים ו/או אבני חן אחרות.

ד.      החברה נותנת את השירותים הבאים ללא תשלום וללא הגבלה (בשימוש סביר ונכון בתכשיטים שנרכשו) לתכשיטים שנרכשו בחנויות מאור תכשיטים:

                                                  i.      תיקוני מידה בטבעות

                                                ii.      פוליש וחידוש של תכשיטים

                                              iii.      חידוש וציפוי רודיום

ה.     אחריות על תכשיט אינה כוללת עלות של אבן יקרה או של יהלום שנשרו מהטבעת ומשקלם גבוה ממשקל של 0.1 קראט.